Ερώτηση 3. Περέχετε παιδικά καθίσματα;

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των παιδιών. Γι' αυτό και διαθέτουμε έμπειρους οδήγούς αλλά και παιδικά καθίσματα για την διευκόλυνση και ασφάλεια των μικρών μας φίλων. Απλά ζητήστε το!!!