Ερώτηση 4. Αναλαμβάνετε μόνιμες συνεργασίες με εταιρείες;

Ασφαλώς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό σας σε καθημερινή βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.