Ερώτηση 5. Υπάρχει ξεναγός στα VIP tours?

Το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας είναι αυστηρό σε αυτό το τομέα και η ξενάγηση από τον οδηγό εκτός του αυτοκινήτου απαγορεύεται ρητά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε από την αρχή της κράτησής σας ώστε να μεριμνήσουμε εμείς για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας.